PRIVACYBELEID

VOORWAARDEN & BEPALINGEN

Audio Visual Lighting bvba, respecteert de privacy van iedereen die een bezoek brengt aan onze websites. Informatie die over u wordt verzameld, wordt ten eerste gebruikt om u de gewenste service te kunnen bieden en ten tweede om onze service aan u te optimaliseren. Wij doen dit door de informatie op gepaste wijze te gebruiken.

Deze informatie zal niet bekendgemaakt worden aan personen buiten Audio Visual Lighting bvba, en de dealers, en andere ondernemingen waarmee Audio Visual Lighting rechtstreeks of onrechtstreeks voor u bestemde diensten heeft geregeld.

Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met relevante wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming, en kunnen aanvankelijk worden opgeslagen en verwerkt in de Europese Unie. Ze zullen alleen gebruikt worden in verband met de marketing van door Audio Visual Lighting verdeelde producten en diensten en bijbehorende producten en diensten.

U hebt het recht tot inzage van gegevens die wij over u bewaren en u kunt deze informatie indien gewenst corrigeren of laten verwijderen. U kunt ons ook verzoeken om de informatie niet te gebruiken.

Wij doen al het mogelijke om tegemoet te komen aan uw wensen.  Bepaalde wettelijke voorzieningen, meer in het bijzonder met betrekking tot veiligheid of financiële zaken, kunnen dit evenwel verhinderen.

Audio Visual Lighting verzamelt geen persoonlijke gegevens over u met behulp van cookies. Door cookies echter in te schakelen of ingeschakeld te houden, geeft u Audio Visual Lighting uw toestemming om cookies te bewaren op uw browser. Gelieve er rekening mee te houden dat het uitschakelen van cookies de functies van de website en uw ervaring van de Audio Visual Lighting website kan beïnvloeden.

WAT ZIJN MIJN VOORDELEN BIJ HET VERZAMELEN VAN MIJN GEGEVENS DOOR AUDIO VISUAL LIGHTING?

Door deze gegevens te verzamelen, kan Audio Visual Lighting het volgende bewerkstelligen:

1. U kunt de site gemakkelijker gebruiken, doordat u slechts eenmaal gegevens hoeft in te voeren.
2. Wij kunnen u sneller informatie bieden.
3. Wij kunnen inhoud maken die relevanter is voor u.
4. U kunt diensten of informatie die door Audio Visual Lighting worden aangeboden, sneller vinden.
5. Op basis van de gegevens kunnen wij verbeteringen aan de site aanbrengen.
6. We kunnen algemene trends bepalen binnen de website en het gebruik ervan.
7. Wij kunnen u verwittigen over nieuwe producten, speciale aanbiedingen, bijgewerkte informatie en andere nieuwe diensten waarvan Audio Visual Lighting gelooft dat ze u kunnen interesseren. Wanneer u daarmee uitdrukkelijk hebt ingestemd, kunnen wij rechtstreeks contact met u opnemen.
8. We kunnen relevante informatie over producten, aanbiedingen en services bieden op basis van uw vorige zoekactiviteiten op avl.be en chamsys.be.

Nog vóór de registratie verzamelen we anonieme informatie over de manier waarop u de website hebt gebruikt. Dit is een gangbare standaardprocedure voor alle internetsites. De verzamelde informatie kan niet gebruikt worden om u persoonlijk te identificeren, maar kan ons wel van nut zijn voor marketingdoeleinden of om onze services te verbeteren.

Om de door ons aangeboden services te verbeteren, verzamelen wij ook anonieme informatie over de verwijzende website (bijvoorbeeld Google) of de verwijzende banner die u naar de website avl.be heeft geleid.

Als u erin toestemt om Audio Visual Lighting via het internet persoonlijke informatie te verstrekken die we bijvoorbeeld nodig hebben om u berichten of informatie toe te sturen, willen wij u laten weten hoe we die informatie zullen gebruiken. Als u aangeeft dat het gebruik van deze informatie als basis voor latere contacten met u niet wenselijk is, zullen we uw wensen respecteren.

HOE ZAL AUDIO VISUAL LIGHTING DEZE GEGEVENS VERZAMELEN EN OPSLAAN?

De site kan op verschillende manieren informatie over u verzamelen: door u rechtstreeks gegevens te vragen (bijvoorbeeld door middel van een registratieformulier) of door automatisch informatie over uw bezoek aan deze site op te slaan. Wij zouden bijvoorbeeld gegevens kunnen verzamelen over uw bezoek aan de site of registreren welke opties u geselecteerd hebt.

Die informatie wordt opgeslagen in een veilige omgeving en beschermd door een combinatie van fysische en technische maatregelen. Deze informatie is niet toegankelijk voor het publiek.
Audio Visual Lighting zal deze informatie in een beveiligde en beschermde omgeving bewaren zolang ze ons kan helpen om beter te begrijpen hoe we u kunnen dienen en uw wensen kunnen respecteren.

Bovendien kan de wetgeving ons verplichten om deze informatie gedurende een bepaalde periode te bewaren. Raadpleeg de betreffende vraag in dit hoofdstuk om te leren hoe u opgeslagen informatie over u kunt corrigeren of bijwerken.


OP WIE IS DIT BELEID VAN TOEPASSING?

Dit beleid is van toepassing op websites ontworpen voor het gebruik van individuele klanten en vertegenwoordigers van ondernemingen.

DE INZET VAN AUDIO VISUAL LIGHTING VOOR DE PRIVACY VAN KINDEREN

De bescherming van de privacy van kinderen is belangrijk. Daarom zullen wij op onze website nooit informatie verzamelen of bewaren over personen van wie we weten dat ze jonger zijn dan 13 jaar.


HOE CORRIGEER IK INFORMATIE OVER MIJZELF?

Bepaalde Audio Visual Lighting websites werken met registratiepagina's die u in staat stellen om de verstrekte persoonlijke gegevens te onderzoeken en bij te werken. Elders krijgt u eenvoudig de mogelijkheid om uw lidmaatschap te annuleren. In andere gevallen, waarbij u persoonlijke gegevens die u voorheen aan Audio Visual Lighting hebt verstrekt, dient te wijzigen, volgt u de bijbehorende instructies.

HOE ZIT HET MET DE INTERNET- EN WEBSITEBEVEILIGING?

Het internet is geen veilig systeem. U moet altijd voorzichtig zijn met het verstrekken van informatie terwijl u online bent. Persoonlijke gegevens die via de websites van Audio Visual Lighting worden verzameld, worden opgeslagen op beveiligde servers die niet toegankelijk zijn voor het publiek. In sommige gevallen worden persoonlijke gegevens gecodeerd voordat u uw transactie uitvoert, met behulp van geschikte, veilige technologie.

WAT GEBEURT ER ALS IK MIJ NIET WIL REGISTREREN?

Als u zich niet wenst te registreren of geen persoonlijke gegevens wilt verstrekken, kunt u de Audio Visual Lighting websites toch nog gebruiken. U hebt dan evenwel geen toegang tot gedeelten waarvoor registratie vereist is. Zelfs als u zich niet registreert, zullen wij soms anonieme informatie verzamelen over de manier waarop u de website hebt gebruikt. Dit is informatie waarmee u niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, maar die van nut kan zijn voor het aanbieden of verbeteren van de services die wij aanbieden.